Idéen bak

I våren 2013 ble Henrik Pihl operert i kneet. Grunnet den relative simple operasjonen hadde han fortsatt muligheten til å bevege seg, men var nødt til å bruke krykker. Han fant raskt ut at et aktivt liv og krykker ikke var den beste kombinasjonen siden krykkene var svært utfordrende å sette fra seg når han f.eks. skulle jobbe på kjøkkenbordet.
Sammen med sønnen, Toke, begynte de raskt å finne mulige løsninger på dette problemet. Mange mulige løsninger finnes allerede, men ingen av produktene fungerer optimalt. Etter forsøk med forskjellige løsninger viste det seg at en foldet plate påspent bakerst på krykken fungerte bra. Denne ble laget av bøyd aluminium belagt med gammel sykkelslange.
Siden da har dette produktet blitt videreutviklet til det endelige produktet i dag. Vi kaller den ferdigutviklede krykkestøtten for StayPlus

 


 

 

Teamet bak StayPlus


Henrik Pihl
Salg

Toke Pihl
Udvikling