Idéen bag

Henrik Pihl blev under våren 2013 opererad på knäet. P.g.a. den relativa enkla operationen hade han fortfarande möjlighet att flytta sig, men var ändå tvungen att använda kryckor. Han insåg snabbt att ett aktivt liv och kryckor var inte den bästa kombinationen, då kryckorna var väldigt svåra att ställa ifrån sig, när han t.ex. skulle arbeta från köksbordet. Tillsammans med sin son, Toke, började de snabbt hitta möjliga lösningar på detta problem. Många möjliga lösningar finns redan, men ingen av produkterna fungerar optimalt. Efter försök med olika lösningar, visade det sig att ett vikt platta påspänd på bakre delen av kryckan fungerade bra. Detta gjordes av böjt aluminium övertäckt med gammal cykelslang.
Sedan dess har denna produkt utvecklats ytterligare, till den slutliga produkten idag. Vi kallar det färdigutvecklade kryckstödet för StayPlus

 


 

 

Teamet bakom StayPlus


Henrik Pihl
Salg

Toke Pihl
Udvikling